top of page

WAT IK BELANGRIJK VIND

Flexibel.

Ik ben op verschillende plekken inzetbaar, kan verschillende vormen van begeleiding leveren en ben dag en nacht inzetbaar voor kortere of langere periodes of diensten. 

 

Veiligheid.

Staat bij mij voorop. Cliënten moeten zich veilig voelen om de behandeling optimaal te kunnen benutten en collega's moeten zich veilig voelen om met maximaal plezier, inzet en kwaliteit werk te kunnen verrichten. Ik stap pas opzij wanneer mijn cliënten en collega’s in veiligheid zijn.

 

Stabiel.

Ik ben vooral gewoon mens. Een mens met een bijzonder mooi beroep. Met al mijn bagage en een schat aan ervaring ben ik niet snel uit evenwicht. Als dit toch gebeurt ben ik in staat om hier snel van te herstellen zodat de eventuele impact hiervan klein tot nihil is. 

 

Aandacht.

Voor cliënten en collega’s probeer ik altijd klaar te staan. Ik doe mijn best om met veel aandacht een luisterend oor te bieden en inlevingsvermogen te tonen.

Humor en relativeren:

Gelukkig ben ik gezegend met gevoel voor humor en relativeringsvermogen.

Het inzetten van humor is belangrijk in mijn werk, het kan helpen in het contact maken met anderen.

Daarnaast kan humor ook helpen relativeren. Het kan wat lucht geven in ‘zware tijden’.

 

Betrouwbaarheid en integriteit:

Met vallen en opstaan heb ik geleerd dat het voor mij het beste werkt als ik mensen eerlijk, oprecht en met open vizier benader.

Ik heb geen geen verborgen agenda. U kunt mij rekenen.

Klare taal.

Ik doe wat ik zeg, en ik zeg wat ik doe. Dit is een van de waarden die ik nastreef.

Zowel cliënten, collega’s als opdrachtgevers kunnen hierop rekenen.

Het leven, al dan niet gehinderd door een psychiatrische stoornis, kan soms al veel onzekerheid en onduidelijkheid veroorzaken. Ik wil daar geen schepje bovenop doen.

 

Oplossingsgericht.

Wanneer het doel duidelijk is maar de oplossingen buiten bereik lijken ben ik goed in staat om op inventieve wijze middelen aan te boren om het doel toch te bereiken.

 

Doorzettingsvermogen.

Tegenslagen horen bij het leven. Ik heb geleerd dat het niet de situatie is die bepaalt hoe ik me voel, maar de manier waarop ik er naar kijk. 

Als ik me een doel heb gesteld zal ik niet snel opgeven, dan ben ik vastberaden en slagvaardig.

 

Loyaliteit.

Ik ben loyaal naar de cliënt, naar collega’s en de opdrachtgever. Ik doe mijn uiterste best om de volle 100% in te zetten.

Ondersteunen.

Leden van behandelteams kunnen in bepaalde casussen uitgeput, ontmoedigd, cynisch en zelfs opgebrand raken wanneer het gestelde doel niet behaald wordt. Dan is het belangrijk dat er mensen met een frisse kijk, benodigde ervaring én gepaste afstand deze hulpverleners ondersteuning bieden om weer perspectief te zien en met hernieuwde energie en motivatie hun werk te vervolgen of te hervatten. Ik kan daar een helpende rol in spelen. 

  

Samenwerken.

Uit de inhoud van deze website kunt u opmaken dat ik mij de nodige kwaliteiten en vaardigheden toedicht. Tegelijkertijd ben ik mij er terdege van bewust dat ik in mijn eentje slechts beperkt resultaat kan behalen. De kracht zit hem in de som van de verschillende delen. Ik wil en kan één van die waardevolle delen zijn. Daarnaast geef ik gevraagde en ongevraagde adviezen aan hen die hier naar mijn mening baat bij kunnen hebben.

 

Ontwikkeling. 

Ik wil mezelf graag blijven ontwikkelen. Ik besef maar al te goed dat ik daar anderen bij nodig heb. Ik doe mijn best om een lerende houding aan te nemen, om open te staan voor kritiek. 

bottom of page