top of page

COACHING ON THE JOB

Coaching on the job

Teams kunnen behoefte hebben aan het verbeteren van de kwaliteit van de door hen geleverde zorg. 

Hierbij kan gekeken worden naar vele aspecten, zoals: 

- uitbreiden van individuele vaardigheden en competenties,     

- de manier van bejegening en interveniëren in het contact met de cliënten, 

- de samenwerking binnen het verpleegkundig team, 

- samenwerking van verpleegkundig team met de andere disciplines. 

Door als verpleegkundige in het team te werken kan ik een signalerende en coachende rol vervullen. 

U bepaalt waarop ik mij zal richten en op welke manier ik ingezet kan worden.

Hierover ga ik graag met u in gesprek. 

 

Voor informatie over mijn beschikbaarheid zie contact.

bottom of page