top of page
Psychiatrisch verpleegkundige

PSYCHIATRISCH

VERPLEEGKUNDIGE 

ZORG

Psychiatrisch verpleegkundige zorg

In de afgelopen jaren werkte ik vooral op crisisafdelingen zoals:

- een afdeling voor behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), 

- High Intensive Care (HIC),

- Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA)

- opname- en crisisafdelingen. 

Daarnaast heb ik de functie van Weekend/Avond- en Nachthoofd bekleed. 

 

Ik heb ruime ervaring met het verplegen van mensen die ‘high intensive care’ behoeven. 

Uiteraard ben ik inzetbaar ‘op de groep’ en bij allerlei vormen van (hoog) intensieve zorg, al dan niet in het kader van dwang en drang. 

Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor collega’s, cliënten en andere betrokkenen zoals familie en partners die te maken hebben (gehad) met  een crisissituatie. 

Mijn BIG registratie als verpleegkundige vindt u hier

Rooster en/of problemen

Ad hoc personeelstekort.

Als er bij uw organisatie aan een plotseling tekort is aan een psychiatrisch verpleegkundige kunt u bij beschikbaarheid direct zien of ik in de gelegenheid ben om te worden ingezet. . Bellen of mailen mag ook, zie hiervoor contact.

Roosterprobleem.

Steeds vaker komt het voor dat om uiteenlopende redenen het niet lukt roosters voldoende te vullen. Dit kan van zeer tijdelijke aard zijn maar ook langere periodes. In zulke gevallen kan ik de oplossing zijn.

 

U kunt bij beschikbaarheid direct zien of ik in de gelegenheid ben om te worden ingezet. Bellen of mailen mag ook, zie hiervoor contact.

AD HOC PERSONEELSTEKORT / ROOSTERPROBLEEM

Intensieve zorg

INZET BIJ INTENSIEVE ZORG

Inzet bij Intensieve zorg

Wanneer  één of meerdere cliënten in uw organisatie (hoog) intensieve zorg behoeven, al dan niet in het kader van drang en dwang maatregelen, kunt u mij hiervoor inzetten. 

Cliënten ervaren doorgaans veiligheid als ze voor een langere periode één aanspreekpunt hebben. Om dit te bewerkstelligen ben ik zo nodig langer inzetbaar dan 1 dienst (8 uur). 

U kunt bij beschikbaarheid direct zien of ik in de gelegenheid ben om te worden ingezet. Bellen of mailen mag ook, zie hiervoor contact.

COACHING ON THE JOB

Coaching on the job

Teams kunnen behoefte hebben aan het verbeteren van de kwaliteit van de door hen geleverde zorg. 

Hierbij kan gekeken worden naar vele aspecten, zoals: 

- uitbreiden van individuele vaardigheden en competenties,     

- de manier van bejegening en interveniëren in het contact met de cliënten, 

- de samenwerking binnen het verpleegkundig team, 

- samenwerking van verpleegkundig team met de andere disciplines. 

Door als verpleegkundige in het team te werken kan ik een signalerende en coachende rol vervullen. 

U bepaalt waarop ik mij zal richten en op welke manier ik ingezet kan worden.

Hierover ga ik graag met u in gesprek. 

 

U kunt bij beschikbaarheid direct zien of ik in de gelegenheid ben om te worden ingezet. Bellen of mailen mag ook, zie hiervoor contact.

COACHING ON THE JOB

bottom of page